The aim of “Rev’Anthro” is to increase the visibility and ease of use of open access scientific and scholarly online journals of anthropology and ethnology.
These resources are free and publish research or review papers in full text.

(con)textos

Un grup de doctorands d’antropologia social i cultural de la Universitat de Barcelona impulsem la publicació d’una revista per tal de donar a conèixer els treballs de recerca que es duen a terme durant l’etapa doctoral, creant un espai de debat, reflexió i formació en l’àmbit de l’antropologia social i cultural.
2008-